PMU Payroll

Welke zaken regelt u zelf?payrolling

 • Werving, selectie en aannemen van nieuw personeel;
 • Planning/roostering;
 • Hoogte bepaling salaris medewerkers (minimaal conform CAO);
 • Dagelijkse aansturing/leiding op de werkvloer (wie doet wat);
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken (dossieropbouw) ;
 • Huisvesting, materiaal, kleding en vervoer (reiskosten);
 • Aansprakelijkheidsverzekering.

Voordelen Payroll

 • Geen werkgeversrisico´s;
 • Kostenreductie door uitbesteden werkzaamheden op gebied van personeelsadministratie (o.a. arbeidsovereenkomsten, loondoorbetaling, jaaropgaven, salarisadministratie, verwerking CAO en wetgeving);
 • Geen  ziekterisico;
 • Deskundige begeleiding bij ziekte (Wet verbetering Poortwachter (WVP));
 • Geen verantwoordelijkheden bij arbeidsongeschiktheid (WIA, WGA-risico);
 • Geen kosten Ziekteverzuimverzekering;
 • Geen kosten Arbodienst;
 • Geen exit risico´s;
 • Grotere Flexibiliteit (Geen Flexwet);
 • Minder administratieve lastendruk;
 • Geen kosten Loonadministratie;
 • Geen afdrachten sectorfondsen;
 • Betaling van de daadwerkelijk gewerkte uren;
 • Volledige personeelskosten per uur direct, duidelijk en  inzichtelijk;
 • Goedkoper dan een uitzendbureau;
 • Geen afdrachten en controles belastingdienst voor wat betreft uw personeelsadministratie.

Taken Payroll bedrijf

 • PMU Payroll juridisch werkgever, werknemers bij PMU in dienst;
 • Arbeidsrechtelijke risico’s worden door PMU volledig overgenomen;
 • Zowel verplichtingen als uitvoering wet- en regelgeving bij PMU;
 • Grote mate van flexibiliteit in het aantal contracten (arbeidsvoorwaarden ABU);
 • Dossieropbouw (o.a. kopie legitimatie, bankpas en verklaring loonheffing).

Voordelen Werknemer

 • Goede arbeidsvoorwaarden;
 • ABU CAO van toepassing;
 • Opbouw reserveringen (voorwaarden ABU);
 • Pensioenopbouw na 26 weken (21 jaar of ouder);
 • Werknemersverzekeringen;
 • Loonstrook per loonperiode;
 • Jaaropgaaf.