Certificering

PMU-Work Apply staat voor kwaliteit

 

PMU-Work Apply heeft het hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk ontvangen van de Stichting Normering Arbeid. Een tweejaarlijkse screening door een onafhankelijk instituut garandeert de betrouwbaarheid van ons bureau. Wij zijn NEN 4400-1 gecertificeerd. Deze norm is opgesteld door werkgevers-, werknemersverenigingen en certificerende instellingen in nauwe samenwerking met de overheid en heeft als doel opdrachtgevers beter te beschermen tegen fraude. Deze norm stelt strenge eisen aan de personeels- en loonadministratie.

PMU-Work Apply is volwaardig lid van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Wij hebben de belangen van werknemers en werkgevers duidelijk voor ogen en garanderen met dit lidmaatschap zekerheid, kwaliteit en financiële betrouwbaarheid. Leden van de ABU worden regelmatig gecontroleerd door een onafhankelijke instantie. Deze certificerende instelling controleert op toepassing van wetgeving en op toepassing van de CAO voor uitzendkrachten.

 aBU LOGO pmu work apply